Tin khác

EHRs Cho Bệnh Viện, Phòng khám

Ứng dụng EHRs dành cho Bệnh Viện, Phòng khám với đầy đủ các module như ngoại trú, nội trú, cận lâm sàng, kế toán, thanh toán, vật tư thiết bị, tư vấn video,... Hiện thực hoá bệnh viện, phòng khám không giấy tờ. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chưa bệnh