Công nghệ với y tế

Công nghệ với y tế

Đặt dịch vụ y tế với ứng dụng iRelief

21

Jul 2017

Đặt dịch vụ y tế với ứng dụng iRelief

Nhà cung cấp dịch vụ y tế iRelief Services có trụ sở tại Ấn Độ gần đây đã công bố một ứng dụng iRelief dựa trên di động, giúp đặt một loạt dịch vụ khẩn cấp bao gồm cấp cứu, máu theo yêu cầu.

Xem thêm