Công nghệ với y tế

Y tế từ xa tại trường học giúp trẻ quản lý bệnh hen

Y tế từ xa tại trường học giúp trẻ quản lý bệnh hen
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chương trình y tế từ xa tại trường học có thể giúp cải thiện đáng kể kết quả lâm sàng và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho trẻ bị bệnh hen.
Được đăng trên tạp chí JAMA Pediatrics, nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng về sử dụng y tế từ xa cho trẻ em. Nghiên cứu cũng cho thấy giá trị của các chương trình y tế từ xa tại trường học trong việc tạo khả năng theo dõi từ xa cho trẻ bị các vấn đề sức khỏe mạn tính.

Do các nhà nghiên cứu tại Đại học Rochester tiến hành cùng với sự  trợ giúp của Trường Y Johns Hopkins và Đại học Arkansas, nghiên cứu này xem xét một chương trình y tế từ xa tại trường học liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu để cải thiện chăm sóc thông thường (eUC). 400 trẻ từ 49 trường ở Rochester được lựa chọn tham gia nghiên cứu diễn ra trong khoảng từ năm 2002 – 2016.

Theo các nhà nghiên cứu, điều trị dựa trên y tế từ xa mang lại những cải thiện đáng kể có ý nghĩa thống kê cho trẻ em thành thị bị bệnh hen dai dẳng. Trẻ được can thiệp có thêm nhiều ngày không gặp triệu chứng (SFDs), giảm số ngày hạn chế vận động, giảm viêm đường thở và ít phải cấp cứu hoặc nhập viện do bệnh hen.

Những người sử dụng nền tảng y tế từ xa cũng khá hài lòng với quy trình này. Theo nghiên cứu, gần 96% số người chăm sóc cho biết chương trình này hữu ích, và gần 97% nói rằng họ sẵn sàng tham gia một chương trình tương tự. Ngoài ra, gần 80% số người chăm sóc cho biết chương trình này giúp họ hiểu rõ hơn về các thuốc trị bệnh hen và gần 55% cho biết chương trình giúp cải thiện giao tiếp với cán bộ y tế tại trường.

Nghiên cứu này sử dụng chương trình quản lý hen qua y tế từ xa tại trường học (SB-TEAM) được phát triển dựa trên các chương trình chăm sóc tại trường đang sử dụng tại thành phố Rochester. SB-TEAM bổ sung thêm y tế từ xa bên cạnh điều trị truyền thống, giúp các nhà cung cấp tiến hành kiểm tra và lên lịch tư vấn lâm sàng. 

Các bác sĩ cũng làm việc với cha mẹ của trẻ, thông qua điện thoại hoặc nền tảng y tế từ xa để thảo luận về việc quản lý và điều phối chăm sóc, gửi thông tin và trả lời các câu hỏi. Đồng thời, trẻ và người chăm sóc trẻ trong nhóm eUC nhận được đánh giá triệu chứng dựa trên hướng dẫn, khuyến nghị về các thuốc và tài liệu giáo dục, đồng thời được liên lạc thường xuyên để thảo luận về việc chăm sóc và thu thập phản hồi.

 

Theo mhealthintelligence