Công nghệ với y tế

Bệnh viện hải quân triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử mới

Bệnh viện hải quân triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử mới
Bệnh viện Hải quân Oak Harbor là bệnh viện đầu tiên được chọn triển khai hệ thống MHS GENESIS.

Bệnh viện Hải quân Oak Harbor (NHOH) www.med.navy.mil/sites/nhoh nằm trên Đảo Whidbey ở Bang Washington, được chọn là một trong những bệnh viện Hải quân đầu tiên triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) được tích hợp mới của Bộ Quốc phòng "MHS GENESIS”.

Nhìn chung, MHS GENESIS sẽ ảnh hưởng đến khoảng 27.000 thành viên dịch vụ, người sống phụ thuộc, người về hưu và những người thụ hưởng hợp lệ khác trong khu vực địa phương phụ thuộc vào NHOH. Nhìn chung, hệ thống EHR mới sẽ sẵn có cho 9,4 triệu người thụ hưởng DOD và khoảng 205.000 nhân viên MHS trên toàn cầu.

Hệ thống kết hợp các hồ sơ y tế từ các nhà cung cấp chăm sóc ban đầu, các công ty dược, phòng thí nghiệm, hồ sơ chủng ngừa và các phòng khám nha khoa trên cùng một mạng lưới và cho phép cơ sở Hải quân chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ y tế dân cư khác.

Nhân viên NHOH đã giúp phát triển và thực hiện hơn 20 tình huống bệnh nhân trải dài trên 30 phòng khám lâm sàng và phi lâm sàng khác nhau để kiểm tra khả năng của MHS GENESIS. NHOH có 64 "Siêu người dùng", những người tham gia đầy đủ vào việc đào tạo và triển khai MHS GENESIS. Họ sẽ có thể cung cấp sự hỗ trợ trong suốt quá trình chuyển đổi.

Hệ thống EHR mới duy trì khả năng tương tác của EHR với các cơ sở y tế của VA thông qua việc sử dụng Joint Legacy Viewer. Ngoài ra, cổng thông tin bệnh nhân của hệ thống y tế quân đội TRICARE đã được thiết kế lại để giúp bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể tiếp cận với hệ thống EHR mới.

NHOH là địa điểm thứ hai trong 4 địa điểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương được chọn để triển khai MHS GENESIS. Bệnh viện Medical Group 92nd tại căn cứ không quân Fairchild là phòng khám y tế đầu tiên được chọn để triển khai EHR mới và đã sử dụng chương trình từ tháng 2/2017.

Các địa điểm hoạt động tiếp theo dự kiến ​​sẽ là Bệnh viện Hải quân Bremerton và Trung tâm Y tế Quân đội Madigan. Triển khai tại Bremerton được thiết lập vào cuối tháng 9 với việc triển khai đầy đủ dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2022 trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới.


Theo fiercehealthcare.com