Công nghệ với y tế

Đánh giá độ chính xác của dữ liệu tim mạch trong hồ sơ sức khỏe điện tử

Đánh giá độ chính xác của dữ liệu tim mạch trong hồ sơ sức khỏe điện tử
Nghiên cứu này rất thú vị vì đây là lần đầu tiên chúng ta có thể xem xét tính chính xác của EHR.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Circulation, các nhà nghiên cứu của Northwestern Medicine đã xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa dữ liệu về tim mạch được lấy từ các hồ sơ sức khoẻ điện tử (EHR) và dữ liệu thu thập được trong một nghiên cứu thuần tập truyền thống.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy cả những lợi ích tiềm năng và những hạn chế của việc sử dụng các dữ liệu EHR lâm sàng cho nghiên cứu dịch tễ học, đặc biệt khi các EHR trở thành tiêu chuẩn trong các hệ thống chăm sóc sức khoẻ và ngày càng được tận dụng cho các chương trình nghiên cứu chính, như sáng kiến ​​y học chính xác "All of Us".

Norrina Allen, PGS về y tế dự phòng tại Khoa dịch tễ học, cho biết: "Các hồ sơ sức khoẻ điện tử sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho nghiên cứu, nhưng không ai thực sự quan tâm đến độ tin cậy và hợp lệ của dữ liệu đang được đưa vào. Nghiên cứu này rất thú vị vì đây là lần đầu tiên chúng ta có thể xem xét tính chính xác của EHR và kiểm tra xem chúng ta có thể tận dụng thế mạnh của mình như thế nào".

BS.Faraz Ahmad, một người bị suy tim nặng và được cấy ghép tim, là tác giả đầu tiên của nghiên cứu.

Để khảo sát tính hợp lệ của hai nguồn, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu về sức khoẻ của từng bệnh nhân trong cả HealthLNK - một cơ sở dữ liệu điện tử của gần 3 triệu người ở khu vực Chicago từ 6 hệ thống y tế lớn - và nghiên cứu đa sắc tộc về chứng xơ vữa động mạch (MESA), một nghiên cứu thuần tập truyền thống.

Vì dữ liệu MESA được thu thập đặc biệt cho mục đích nghiên cứu tim mạch và theo một quy trình khắt khe nên các nhà nghiên cứu có thể sử dụng nó như một "tiêu chuẩn vàng" để so sánh dữ liệu EHR lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các số đo nhân khẩu học bệnh nhân, các yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp, BMI và các sự kiện tim mạch.

Họ khám phá ra rằng các EHR còn thiếu một số lượng đáng kể các dữ liệu về các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản, như dân tộc, so với MESA.

Tuy nhiên, sau khi loại trừ dữ liệu còn thiếu, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự hòa hợp tốt giữa HealthLNK và MESA về giới tính, chủng tộc/dân tộc, độ tuổi và số liệu BMI. Họ đã khám phá ra sự khác biệt trong hai cơ sở dữ liệu khi áp dụng các biện pháp đo huyết áp cá nhân, tỷ lệ các yếu tố nguy cơ và các sự kiện tim mạch.

PGS. Allen giải thích: "Chúng ta phải hiểu được những hạn chế của EHR và tận dụng thế mạnh của chúng để tăng sự hiểu biết của chúng ta về bệnh tim. Hiện nay chúng ta biết dữ liệu nào là tốt và biết loại nghiên cứu nào có thể sử dụng nó và chúng ta có thể sử dụng nó để đặt câu hỏi về dữ liệu. Điều này cho phép chúng ta mở rộng nghiên cứu về hồ sơ sức khoẻ điện tử".

Các tác giả cũng lưu ý nhu cầu tiếp tục nghiên cứu để hiểu được chất lượng dữ liệu từ các hồ sơ điện tử, đặc biệt là qua các hệ thống và môi trường y tế khác nhau - và cách sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau để cải thiện khả năng phát hiện và phân loại như thế nào.

Ahmad cho biết, những kết quả của chúng tôi cho thấy kết hợp các phương pháp truyền thống của nghiên cứu dịch tễ với dữ liệu ghi chép về sức khoẻ điện tử có thể dẫn đến một bức tranh toàn cảnh hơn về sức khoẻ của một cá nhân theo thời gian. Bước tiếp theo của chúng tôi là mở rộng mối quan hệ giữa các nhóm thuần tập truyền thống và các mạng nghiên cứu dữ liệu điện tử với các trang web khác trên toàn quốc.

Hoa Hồng
Theo medicalxpress.com