Công nghệ với y tế

Chương trình y tế từ xa tại Iowa hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế

Chương trình y tế từ xa tại Iowa hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế
Y tế từ xa có thể thay đổi cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng nông thôn cho những bệnh nhân gặp khó khăn về địa lý và các chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan như chi phí đi lại, chăm sóc con cái và nghỉ việc.
 
Các dịch vụ y tế từ xa đổi mới có thể tạo ra những cải thiện rõ rệt trong chăm sóc sức khỏe ở khu vực nông thôn, bao gồm khả năng tiếp cận các nhóm chăm sóc tích cực, các bệnh viện, giảm sự cách biệt trong chăm sóc các bệnh mạn tính như tiểu đường.

Tại Iowa (Hoa Kỳ), một chương trình y tế từ xa mới có tên TelePrEP đang cải thiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc dự phòng bằng cách phân phối thuốc PrEP cho những người dân ở khu vực nông thôn có nguy cơ cao nhiễm HIV. Chương trình này giúp khắc phục một trong những vấn đề lớn nhất tại bang đó là các rào cản về thông tin và khả năng linh hoạt kém của những bệnh nhân sống xa cơ sở y tế.

Thiếu nhà cung cấp là vấn đề thường gặp ở các khu vực nông thôn thuộc Iowa và y tế từ xa có thể khiến tình trạng này không gây ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây. TelePrEP mang lại một lựa chọn khác có thể giúp mở rộng chăm sóc dự phòng cho nhiều bệnh nhân hơn theo cách khiến họ thấy thoải mái hơn khi tiếp nhận tư vấn và thuốc.

Hiện tại 37 bệnh nhân đang sử dụng TelePrEP sau khi chương trình được triển khai thí điểm vào tháng 2/2017. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng khoảng 100-300 người và có thể lên tới 500 người sẽ tiếp tục tham gia chương trình. Bệnh nhân có thể truy cập TelePrEP qua máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh và sử dụng bất cứ thiết bị nào để lên lịch các cuộc hẹn và tiếp cận sổ tay hướng dẫn cá nhân thông qua chương trình PrEP.

Các nhà nghiên cứu tin rằng chương trình TelePrEP có thể được xem như một kế hoạch để mở rộng các chương trình sức khỏe cộng đồng khác. Hiện tại, Signal Center đang sử dụng phần mềm và các công cụ tương tự cho chương trình chăm sóc ung thư, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần trong các bệnh cấp và mạn tính.

Điểm mấu chốt để mang lại thành công cho những sáng kiến này là đầu tư cộng tác chiến lược và nỗ lực tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của bệnh nhân. Lắng nghe người dùng và nhu cầu của bệnh nhân ở khu vực nông thôn cũng là một yếu tố quan trọng.

 

Theo mhealthintelligence