Công nghệ với y tế

Tích hợp tư vấn sức khoẻ hành vi vào chăm sóc ban đầu

Tích hợp tư vấn sức khoẻ hành vi vào chăm sóc ban đầu
Hệ thống y tế Cherokee phấn đấu áp dụng mô hình y tế tại nhà lấy bệnh nhân làm trọng tâm ở tất cả các trang web của họ.

Cơ quan Nghiên cứu Y tế và Chất lượng (AHRQ) www.ahrq.gov đã thành lập "Học viện tích hợp sức khoẻ hành vi và chăm sóc ban đầu" https://integrationacademy.ahrq.gov để đáp ứng nhu cầu cần một trung tâm điều phối quốc gia để giúp tích hợp chăm sóc sức khoẻ hành vi vào chăm sóc ban đầu.

Theo một báo cáo của AHRQ, một trong những cộng đồng làm việc để gắn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hành vi vào các phòng khám chăm sóc ban đầu của họ, là Hệ thống y tế Cherokee www.cherokeehealth.com cũng là một Trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng (CHMC). Hệ thống y tế này nằm ở phía Đông Tennessee là Trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang (FQHC). Bằng cách nhấn mạnh đến việc tích hợp sức khoẻ hành vi, Cherokee phấn đấu áp dụng mô hình y tế tại nhà lấy bệnh nhân làm trọng tâm ở tất cả các trang web của họ.

Tại Cherokee, Tư vấn sức khoẻ hành vi (BHC) không những làm việc với các nhóm chăm sóc ban đầu mà còn giải quyết các nhu cầu về sức khoẻ hành vi trong môi trường chăm sóc ban đầu. Ngoài việc kiểm tra các dấu hiệu sống còn, các điều dưỡng khám sàng lọc bệnh nhân trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện và các tình trạng sức khoẻ hành vi khác có liên quan sử dụng các công cụ sàng lọc được gắn vào hệ thống sức khoẻ điện tử Cherokee.

Nếu sàng lọc phát hiện ra vấn đề, nhà cung cấp chăm sóc ban đầu sẽ thông báo cho BHC và sau đó BHC sẽ đến khám cho bệnh nhân. BHCs ngày càng được sử dụng để phát triển các mục tiêu tự quản lý và để tăng cường tuân thủ điều trị thuốc. BHCs cũng có thể đóng một vai trò trong các bài kiểm tra dành cho trẻ vị thành niên, nơi chúng sử dụng các khuôn mẫu về phát triển làm hướng dẫn.

Trong trường hợp một bệnh nhân cần chăm sóc sức khoẻ tâm thần chuyên khoa hơn là thông thường thông qua các BHC của nhóm chăm sóc ban đầu, bệnh nhân sẽ được chuyển tới gặp một nhà tâm lý học tại Cherokee người làm việc bên ngoài nhóm chăm sóc ban đầu.

Vì, Cherokee là bao gồm cả CMHC và FQHC, một hệ thống sức khoẻ tinh thần chuyên ngành nằm trong cùng một tòa nhà với đội chăm sóc ban đầu cho phép giao tiếp trực tiếp thường xuyên giữa các nhà cung cấp hạn chế sự cần thiết phải có giấy giới thiệu ra ngoài hệ thống.

Tất cả CHS sử dụng cùng một công nghệ EHR và Cherokee lo lắng khi EHR đảm nhiệm như một kho trung tâm cho thông tin lâm sàng và được sử dụng để hỗ trợ sức khoẻ hành vi, sử dụng chất gây nghiện, chăm sóc ban đầu và các chuyên khoa y tế. Mặc dù các bản ghi nội bộ của Cherokee được tích hợp, hồ sơ của bệnh nhân được tách ra để phát hành ngoài hệ thống.

Hiện nay, Cherokee đang thí điểm một cổng bệnh nhân, nơi bệnh nhân có thể yêu cầu hồ sơ, sắp xếp các cuộc hẹn và đặt câu hỏi. Cherokee cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ra mắt một chương trình thí điểm iPad. Trong khi chờ đợi một nhà cung cấp trong phòng xét nghiệm, bệnh nhân có thể điền vào các mẫu sàng lọc trên iPad và sau đó tải thông tin trực tiếp vào EHR qua một trình duyệt web an toàn.

IPad cũng có thể mở rộng nỗ lực sử dụng y tế từ xa của Cherokee vì các nhà tâm thần học có thể được gọi thông qua iPad trong các lần khám chăm sóc ban đầu, cho phép nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hành vi xem xét và tham gia với bệnh nhân.


Theo federaltelemedicine.com