Công nghệ với y tế

Sử dụng EHRs hỗ trợ quyết định lâm sàng giúp giảm chi phí xét nghiệm

Sử dụng EHRs hỗ trợ quyết định lâm sàng giúp giảm chi phí xét nghiệm
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDS) tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) của bệnh nhân có thể giúp giảm sử dụng các xét nghiệm hình ảnh đắt tiền.
Nhóm nghiên cứu do bác sĩ Kelly Bookman, Phó giáo sư tại Trường Y Đại học Colorado dẫn đầu đã tìm hiểu cách để giảm chi phí chụp CT não, cột sống và các xét nghiệm tắc mạch phổi (PE) bằng cách tích hợp các công cụ CDS vào EHR của bệnh nhân. Bằng cách hỗ trợ bác sĩ tiếp cận các công cụ này trong EHR, các nhà nghiên cứu hy vọng bác sĩ có thể dễ dàng sử dụng thông tin để hỗ trợ ra quyết định.

Nghiên cứu này đánh giá 235.858 lần khám của bệnh nhân tại 5 phòng cấp cứu để tính toán các xét nghiệm được yêu cầu lúc bắt đầu nghiên cứu và sau khi tích hợp công cụ CDS vào EHR. Kết quả cho thấy, nhu cầu về CT não và cột sống giảm 6% trong khi việc sử dụng CT PE vẫn không đổi. 

Bác sĩ Bookman nói: “CDS được cung cấp đúng lúc tới đúng người trong tiến trình công việc đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy các thực hành chuẩn hóa, tốt nhất và dựa trên bằng chứng. Tích hợp công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng có liên quan với giảm sử dụng các xét nghiệm hình ảnh có chi phí cao, thúc đẩy sử dụng các công cụ được kiểm định, có thể giúp chuẩn hóa quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc và cải thiện khả năng tuân thủ các hướng dẫn dựa trên bằng chứng”.