Công nghệ với y tế

mHealth giúp các bệnh nhân tâm thần phân liệt sau xuất viện

mHealth giúp các bệnh nhân tâm thần phân liệt sau xuất viện
mHealth là phương tiện giúp quản lý bệnh đang được sử dụng phổ biến.

Theo nghiên cứu mới trên tạp chí Journal of Medical Internet Research Mental Health thì việc tham gia vào một chương trình can thiệp y tế di động (mHealth) có thể giúp bệnh nhân bị rối loạn phổ bệnh tâm thần phân liệt có nguy cơ cao sau xuất viện. 

Các nhà nghiên cứu từ nhiều tổ chức y tế nổi tiếng trên khắp nước Mỹ cho biết mHealth là phương tiện giúp quản lý bệnh đang được sử dụng phổ biến. Nghiên cứu khảo sát các chương trình mHealth dựa trên điện thoại di động dành cho những người bị rối loạn tâm thần đã chỉ ra rằng các phương pháp này có tính khả thi, chấp nhận được và có triển vọng trên lâm sàng. Tuy nhiên, hầu hết những sáng kiến của ​​mHealth đều hướng tới những bệnh nhân tâm thần phân liệt kéo dài từ vài ngày đến vài tuần và dành cho những người tham gia ổn định trên lâm sàng.

Như vậy, mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá tính khả thi của biện pháp can thiệp mHealth mở rộng dành cho những bệnh nhân bị rối loạn phổ bệnh tâm thần phân liệt sau khi xuất viện. Các nhà nghiên cứu đã xem xét việc sử dụng mHealth  dựa trên những dự báo nhân khẩu học và lâm sàng của 342 bệnh nhận bị rối loạn phổ bệnh tâm thần phân liệt, những người này đã được can thiệp bằng điện thoại di động FOCUS như là một phần của chương trình phòng ngừa tái phát bệnh có sự hỗ trợ của công nghệ trong thời gian có nguy cơ cao là sáu tháng sau khi nhập viện.

Một khi các bệnh nhân chứng minh được sự thành thạo khi sử dụng điện thoại và hiểu được chương trình thì sẽ được tham gia để xác định 3 mục tiêu điều trị phù hợp nhất từ ​5 chức năng FOCUS: tuân thủ điều trị, điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ, hoạt động xã hội và phải đối phó với hiện tượng ảo thanh. Một khi mục tiêu điều trị được lựa chọn thì sẽ được nhập vào điện thoại di động và bệnh nhân có thể sử dụng FOCUS một cách độc lập. Hệ thống FOCUS nhắc nhở bệnh nhân tham gia vào việc đánh giá/can thiệp ngắn lên đến 3 lần mỗi ngày, tập trung vào các mục tiêu điều trị. Bên cạnh việc ​​nhắc nhở trước dự kiến, người tham gia có thể truy cập vào các nội dung điều trị cho tất cả 5 mô đun mà không  bị hạn chế như là một phần của các chức năng FOCUS khi cần. Các điện thoại di động truyền dữ liệu của người tham gia tới một máy chủ từ xa thường xuyên.

Trung bình, những người tham gia vào FOCUS đạt tỉ lệ 82% trong những tuần họ sử dụng điện thoại di động. Những người sử dụng FOCUS thường xuyên hơn đã tiếp tục sử dụng nó trong thời gian dài hơn: 44% sử dụng các biện pháp can thiệp trên 5-6 tháng, trung bình 4,3 ngày một tuần. Hơn nữa, đa số người tham gia có thể sử dụng điện thoại di động và chương trình FOCUS một cách an toàn và không có khó khăn gì.

Các nhà nghiên cứu kết luận: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy hầu hết những người tham gia (74%) đã sẵn sàng và có thể sử dụng chương trình FOCUS thành công trong thời kỳ có nguy cơ cao này trong 3-6 tháng, trong đó bác bỏ mối quan ngại cho rằng những người bị tâm thần phân liệt là những người không ổn định về mặt lâm sàng thì không thể tham gia vào mHealth thành công được. Trung bình, những người tham gia đã tham gia vào chương trình mHealth cách ngày. Vào những ngày họ tham gia, họ đã sử dụng các công cụ (tự khởi động) theo yêu cầu hơn một lần một ngày".


Dịch từ healthcare-informatics.com