Công nghệ với y tế

Ứng dụng điện thoại thông minh giúp nạn nhân bị ngừng tim

Ứng dụng điện thoại thông minh giúp nạn nhân bị ngừng tim
Ứng dụng AES-SOS tăng khả năng sống cho nạn nhân.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa cho ra mắt ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp cho nạn nhân bị ngừng tim. Ứng dụng này báo hiệu cho nhân viên cứu hộ bằng AEDs.

Những người chứng kiến trước đó có thể cung cấp các cú sốc điện bằng máy phá rung tim bên ngoài tự động cho những nạn nhân ngừng tim. Đây là cơ hội sống sót tốt nhất cho họ.

Mặc dù, việc tìm kiếm các máy phá rung tim bên ngoài tự động (AED) dựa vào các hoạt động cộng đồng là rất khó nhưng ứng dụng điện thoại thông minh mới giúp kết nối với các nhân viên cứu hộ với AEDs và các nạn nhân ngừng tim đột ngột.

Ứng dụng này có tên là AES-SOS được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại đại học Kyoto, Nhật Bản. Ứng dụng này có khả năng báo hiệu cho nhân viên cứu hộ có nạn nhân bị ngừng tim ngoài bệnh viện. Nhân viên cứu hộ sau đó sẽ cung cấp AEDs cần thiết tới hiện trường.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh ứng dụng này có thể rút ngắn quá trình tìm kiếm và cung cấp AEDs. Những người tham gia được chia thành 2 nhóm. Một nhóm sử dụng ứng dụng AED-SOS và một nhóm không sử dụng ứng dụng này.

Cả hai nhóm cùng tham gia vào các tình huống liên quan đến ngừng tim ngoài bệnh viện. Kết quả cho thấy trong 52 người tham gia, thời gian từ khi xác nhận nạn nhân ngừng tim tới khi cung cấp AED là 133.6s đối với nhóm sử dụng ứng dụng AED-SOS và 202.2s đối với nhóm không sử dụng ứng dụng.

Các nhà nghiên cứu cho biết “Việc sử dụng ứng dụng AEDs giúp rút ngắn thời gian từ khi người xung quanh phát hiện ra nạn nhân ngừng tim tới khi họ cung cấp sốc điện bằng máy phá rung tim tự động. Điều này làm tăng khả năng sống sót cho nạn nhân”.

Nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội Tim Mạch 2015 tại Mỹ.


Dịch từ ehealth.eletsonline.com