Công nghệ với y tế

Kho dữ liệu trực tuyến với gần 2.400 phác đồ điều trị

Kho dữ liệu trực tuyến với gần 2.400 phác đồ điều trị
Sở Y tế TP.HCM vừa ra mắt kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế thành phố.

Phác đồ điều trị là cơ sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động chuyên môn và quản lý của ngành, là thành tố quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí điều trị hợp lý.

Chính vì thế, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức ra mắt kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế thành phố ở địa chỉ http://pddt.medinet.org.vn với 2.366 phác đồ.

Được biết, kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế TP.HCM được tập hợp từ các phác đồ điều trị của các bệnh viện đa khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thuộc thành phố.

Các phác đồ này được các bệnh viện xây dựng theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, được Hội đồng khoa học công nghệ của Sở Y tế thẩm định và công nhận là kho dữ liệu để các cơ sở khám chữa bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung cho phù hợp năng lực chuyên môn kỹ thuật của đơn vị.


Theo chinhphu.vn